Tag: Arunachal Pradesh Mukhyamantri Aadhunik Shiksha Yojana

Smart Classroom Project

Arunachal Pradesh Govt Launched Smart Classroom Project

Smart Classroom Project – On Saturday, Arunachal Pradesh State Government launched the Smart Classroom Project across the state under the state government’s Mukhyamantri Aadhunik Shiksha Yojana.